Konflikter och konflikthantering 7,5 hp

Konflikt

För dig som är intresserad av människors beteenden och kommunikation

Kursen genomförs i samarbete med Jönköping university.
Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå
inom familjen, på arbetet och fritiden.
Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och
utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och
hantera konflikterna.

Kursinnehåll:
• Teorier om konflikters utveckling och dynamik
• Konfliktstilar och självinsikt
• Kommunikationens betydelse
• Metoder för att analysera och hantera konflikter

Föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik.
Du följer föreläsningen direkt och kan ställa frågor till
föreläsaren.

Behörighet: Grundläggande
Studietakt: 25% distans via Campus Vimmerby, en eftermiddag
varannan vecka kl. 16:00-19:00
Anmälningskod: HJ-22425
Anmälan: www.antagning.se
Termin: Våren 2020 vecka 04 - vecka 23
Sista anmäningsdag: 15 oktober 2019.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-10