Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem 180 hp

Världen står idag inför ett systemskifte där vi måste gå från att utnyttja fossila bränslen till att använda förnybar energi på ett sätt som är hållbart för kommande generationer. Det är bråttom om vi ska nå klimatmålen och genom den här utbildningen kan du bli en del i att göra detta möjligt.

Högskolan Dalarna har lång erfarenhet av forskning och samverkan inom förnybar energiteknik och effektiv energianvändning. Programmet ger dig en bred grund att stå på inom både värme- och elkraftteknik och hur detta kan användas för att anta utmaningar för en hållbar framtid. Den här utbildningen är för dig som vill bli en del i denna omställning av teknik och samhälle. Du studerar programmet på distans och träffar normalt lärare och studiekamrater via våra lärplattformar.

Vid tillräckligt stort intresse kommer det startas en lokal studiegrupp i samarbete med Campus Vimmerby. I denna grupp kan du följa delar av utbildningen på plats i Vimmerby med andra studenter i regionen. Det kan handla om seminarier och övningar som gruppen ansluter till på distans eller inspelade föreläsningar som följs gemensamt. Även uppföljningstillfällen med lärare i programmet kommer erbjudas studiegruppen på distans. Cirka två gånger per termin är det fysiska träffar i Borlänge där du får träffa alla i programmet, utföra laborationer och delta på spännande studiebesök. Välkommen!

Start: v.36 HT 2020
Studietakt: 100 %
Anmälningskod: HDA-H359Y
Studieort: Flexibel (Borlänge/Vimmerby)
Studieform: Distans (ca 2 fysiska träffar i Borlänge per termin)
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8(Fysik B/2, Kemi A/1, Matematik D/3c)

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-16