VSM - Värdeflödesanalys, fristående kurs avancerad nivå

Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster i relation till sin produktion och informationshantering?

VSM är ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet.
VSM identifierar också de icke-värdeökande aktiviteterna samt förluster som finns i organisationen.
Kursens mål är att ge deltagarna praktiska färdigheter i att använda värdeflödesanalys i en tillverkningsorganisation.

Kursinnehåll:

  • Kundvärde och nyckelelement och metoder för värdeflödesanalys
  • Uppbyggnaden av en värdeflödeskarta
  • Definition och analys av nuvarande tillstånd genom en värdekarta som beskriver material och informationsflöden
  • De tre stegen för att utveckla en idealisk framtida värdekarta
  • Hur man skapar en Kaizen-förbättringsplan

Start och slut: Vecka 36-40 hösten 2020
Studietakt: fyra heldagar, fredagar
Form: Teori, klassrumsövningar och fallstudier som ges via videokonferens till Campus Vimmerby.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet.
Kursen är kostnadsfri men kostnad för litteratur tillkommer

Kursen ges i samarbetet Campus i Småland 2030.

Frågor om kursen besvaras av Tomas Beno, tomas.beno@hv.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-04-01