Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Industrins digitalisering -teknologihantering

Berör några av de grundläggande koncepten och teorierna kring strategisk teknologihantering och granskar viktiga strategiska beslut i centrum av teknik- och innovationshantering utifrån företagets konkurrenssituation.

Dessa kan till exempel beröra valet av teknologi, disruptiva innovationer, tidpunkten för teknikutvecklingsinitiativ, implementeringsstrategier, modulär design, skapande av strategiska partnerskap eller anpassning till snabb teknisk förändring.

Start och slut: vecka 46–50
Studietakt: 4 heldagar, fredagar
Form: Platsträffar på Campus Vimmerby, samt hemstudier.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Så här ansöker du

Klicka härlänk till annan webbplats för att göra din ansökan. Du ansöker via antagning.se till Trollhättan där föreläsningarna är på plats och du deltar på Campus Vimmerby via videokonferens i realtid.

Har du frågor om kursen?

Kontakta Tomas Beno
E-post: tomas.beno@hv.se

Mer information

Sidan senaste uppdaterad: 2020-04-01