Samverkansforskning till nytta för verksamhet och forskning

Sopplunch med seminarium

Samverkansforskning innebär att verksamhet och forskare arbetar tillsammans med att identifiera kunskapsluckor inom ett aktuellt område. Att tillsammans identifiera forskningsbehovet medför att såväl verksamheten som akademin kan dra nytta av det genererade resultatet.
Det är viktigt att frågeställningarna formuleras så att de både är av högt vetenskapligt intresse men också av stort intresse för den aktuella verksamheten.
På seminariet kommer vi att diskutera hur samverkansforskning konkret kan gå till,
men också de demokratiska fördelar som samverkansforskning innebär.
Det kommeräven att finnas möjlighet att diskutera egna uppslag till samverkansforskning. Emma Sorbring är vetenskaplig ledare på Campus Västervik samt professor i barn- och
ungdomsvetenskap på Högskolan Väst och är den som kommer att leda seminariet.

11 november kl.11:30-13:00 på Cafét Campus Västervik

Anmälan till: michaela.ericsson@vastervik.se senast den 4 november.
Antalet platser är begränsat!

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-18