Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Så vill besöks- och tjänstenäringen möta framtidens krav

Besöks- och tjänstenäringen är på tillväxt. Samtidigt tampas den med svårigheter att hitta rätt kompetenser till verksamheten. I en inventering gjord av projektet Campus i Småland 2030 lyfter branschen särskilt fram behov av kompetens kring hållbarhet, marknadsföring och service i en allt mer digital värld. Det visar en ny rapport som släpps i dag.

Under några månaders tid har besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik medverkat i en inventering av kunskaps- och kompetensbehov. Verksamheterna har fått beskriva sina behov men också önskemål kring utbildning och forskningsprojekt på kommunernas lokala campus

I rapporten Behovsinventering – aktuella och framtida kunskaps- och kompetensbehov i norra Kalmar Län, version 2, finns resultaten samlade för såväl denna bransch som offentlig sektor och tillverkande industri.

Resultat av inventeringen

De medverkande verksamheterna lyfter fram viss kunskap och kompetens som särskilt viktig. Till exempel efterlyser de professioner inom teknik, ekonomi och restaurang. De har också behov av ökad kunskap kring hållbarhetsfrågor, framtidsanalys och verksamhetsstyrning samt digitalisering, marknadsföring och service, för att tillgodose framtida kunders behov.

Verksamheterna vill se flexibla insatser från de lokala campusen. Utbildningar behöver finns på olika nivåer, vara tidseffektiva och tillgängliga. I rapporten presenterar också projektet Campus i Småland 2030 förslag på befintligt och nytt utbud som kan möta branschens behov, till exempel:

  • Grundutbildning till maskiningenjör och ekonom
  • Kurser i ledarskap, hållbar utveckling, service och bemötande samt marknadsföring
  • YH-utbildning till certifierad produktionstekniker, food and beverage manager, redovisningsekonom samt inom hållbar besöksnäring
  • Kompetensutvecklande aktiviteter inom ledarskap, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling

Mer information

Läs hela rapportenPDF (pdf, 763.4 kB)

Sidan senaste uppdaterad: 2020-02-12