Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Om högskole/universitetsstudier

Att börja studera på högskola eller universitet är ett stort steg i livet.

Skillnaden från att läsa på gymnasiet är ganska stor. Studier på universitet och högskolor innebär mer frihet under ansvar och en hel del självstudier. Högskolornas och universitetens verksamhet utgår från tre huvudsakliga uppgifter:

  • att bedriva utbildning
  • att bedriva forskning
  • att samverka med det omgivande samhället

Universitets- och högskoleutbildningar är uppdelade på tre utbildningsnivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje utbildningsnivå förutsätter att du har genomfört och tagit examen från en tidigare nivå. Du måste med andra ord ha läst en utbildning på grundnivå för att kunna studera en utbildning på avancerad nivå (t.ex. ett magisterprogram).

På högskolor och universitet kan du studera fristående kurser eller hela utbildningsprogram. Du kan också utforma din egen utbildning. Du kan läsa på heltid, halvfart eller kvartsfart, i klassrum eller på distans. Möjligheterna är många! En akademisk examen öppnar upp för många karriärmöjligheter.

Sen anmälan

När den sista anmälningsdagen har passerat kan du göra en sen ansökan till program och kurser som inte blir fyllda. Om det finns eller uppstår lediga platser kommer behöriga sökande som gjort en sen ansökan att kunna antas. En sen ansökan behandlas endast i mån av tid. Sökande som är behöriga rangordnas efter det datum som den sena ansökan kommer in.

Studiemedel

Att studera på universitet och högskolor i Sverige är gratis. Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på heltid. Studiemedlet från CSN består av en bidragsdel och en lånedel. Lånedelen måste du betala tillbaka när du studerat färdigt. Bidragsdelen behöver du dock inte betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid samt hur många veckor du studerar.

Sidan senaste uppdaterad: 2017-12-29