Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Komvux som särskild utbildning

Den 1 juli 2020 upphör särskild undervisning för vuxna som egen skolform och blir del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Utbildningen byter namn till komvux som särskild utbildning.

Särskild utbildning för vuxna blir en del av kommunal vuxenutbildning, och är inte längre en egen skolform. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

– komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå,
– komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Komvux som särskild utbildning vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av sitt vardags- och samhällsliv.

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-24