Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Inackorderingstillägg

Om du är folkbokförd i Vimmerby kommun men går i gymnasiet i en annan kommun kan du få inackorderingstillägg. Bidraget ska ersätta en del av kostnaderna för hyra av bostad på studieorten, resor till och från skolan och resor mellan studieorten och hemorten.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till boende och resor till och från hemorten som du kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att ha rätt till bidraget krävs bland annat att du har en lång eller besvärlig resväg.

Du får inte busskort samtidigt som inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägget kan max sökas för ett läsår i taget.

För att du ska få ersättning ska du vara folkbokförd i Vimmerby kommun. Utbetalning görs under nio månader, mellan september-maj.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökningsblankett för inackorderingstillägg, se under Mer information.

Ansökan lämnas till:
Gymnasieantagningen, Vimmerby gymnasium
Drottninggatan 25
598 36 Vimmerby

Om du studerar vid i en fristående gymnasieskola

Elever som går i en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingsbidrag från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Kontakt

Anna-Carin Bergman

Antagningssekreterare
Vimmerby gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 54
E-post: anna-carin.bergman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: