Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Frånvaro- och sjukanmälan gymnasium

Vårdnadshavare eller myndig elev är ansvarig för att meddela om elev inte kommer till skolan.

Anmälan görs till talsvarstjänsten 0515-77 66 25.
En bekräftelse på att skolan har tagit emot anmälan skickas som SMS alterantivt e-post till vårdshavare/myndig elev. 

Om en elev uteblir från undervisningen utan anmäld giltig orsak skickas också en notering till vårdnadshavare att eleven är frånvarande.

Observera att via telefon kan du endast anmäla frånvaro hel dag, inte del av dag. Om man ringer efter kl 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

För att anmäla frånvaro del av dag görs på vimmerby.skola24.se eller via appen skola24.

Kontakt

Vimmerby gymnasium

Telefon: 0492-76 92 53
E-post: vimmerby.gymnasium@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 25, 598 36 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: