Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ekonomi, Studiebidrag

När du studerar på gymnasiet får du studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiehjälp består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg, till exempel som lärlingsersättning för den som går en lärlingsutbildning.

Studiebidrag

Du som studerar i gymnasieskolan får studiebidrag från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiebidraget får du till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg

Har du en lång och besvärlig resväg kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Extra tillägg

Behöver din familj mer bidrag kan du ansöka om extra tillägg. Det ansöker du om hos CSN.

Lärlingsersättning

Om du går en lärlingsutbildning på gymnasiet där en del av utbildningen är på en arbetsplats, kan du få bidrag för måltider och resor. Mer information hittar du hos CSN.

Ogiltig frånvaro/skolk påverkar ditt studiebidrag

Om du är borta från skolan utan att skolan godkänt det räknas det som ogiltig frånvaro. Har du sammanlagt fyra timmars frånvaro under en månad påverkar det ditt studiebidrag. Skolan ska meddela det till CSN, som stoppar dina utbetalningar. När CSN får meddelande om att skolket upphört, har du rätt till studiebidraget igen.

För dig som fyllt 20 år och går i gymnasieskolan

Om du fyller 20 år under gymnasietiden måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån men det går söka enbart bidraget. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Mer information om studier och bidrag finns på CSN:s webbplats.

Kontakt

Vimmerby gymnasium

Telefon: 0492-76 92 53
E-post: vimmerby.gymnasium@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 25, 598 36 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: