Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Starta fristående verksamhet

Den som vill starta en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, ansöker om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas.

Hos kommunen ansöker du som vill starta fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg. Verksamheten ska uppfylla krav på kvalitet och säkerhet som gäller på motsvarande offentlig verksamhet och kommunen ger också bidrag till en godkänd verksamhet. För att få bidrag ska verksamheten uppfylla skollagens krav (2 kap. 5 §).

Hur gör man om man vill starta fristående verksamhet?

Du som är intresserad av att starta fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg ska skicka in en skriftlig ansökan.
Ansökningsblankett finns under Mer information.

Det är barn- och utbildningsnämnden som godkänner ansökan och beslutar om bidrag till verksamheten.

Tillsyn av fristående verksamhet

Den som ansvarar för en fristående verksamhet kallas enskild huvudman.
Tillsynen av förskolor och annan pedagogisk omsorg som drivs av enskild huvudman görs av Vimmerby kommun. Skolinspektionen genomför tillsyn av fristående skolor.

Fristående skola och fritidshem

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem ansöker du hos Skolinspektionen. Enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning har också rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Ansvar för miljöfrågor

Planerar du att starta en fristående verksamhet ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att vissa verksamheter behöver godkänt bygglov.

Mer information

Du är välkommen att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för mer information om att starta fristående verksamhet.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: