Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Kommunen är skyldig att erbjuda särskild utbildning för vuxna.

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28