Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Den vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av sitt vardags- och samhällsliv.

– komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå,
– komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: