Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är en frivillig skolform.

Utbildningen vänder sig till dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. Som studerande ska du få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av ditt vardags- och samhällsliv.

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@utb.vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: