Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform för elever som inte uppnår kunskapskraven på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Gymnasiesärskolan är fyraårig. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella program för de elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt
program.

Vimmerby kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan samarbetar med andra kommuner. 

Gymnasiesärskola i närområdet är Hultsfreds gymnasiesärskola.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: