Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Grundsärskolan

I grundsärskolan går elever som på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada inte kan följa undervisningen och nå kunskapsmålen för grundskolan.

Eleverna i grundsärskolan läser efter samma läroplan som grundskolan men efter en egen kursplan. Utbildningen syftar till att ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Eleverna ska få en undervisning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Träningsskolan

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan för de elever som inte kan nå målen för grundsärskolan. Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kontakt

Grundsärskolan

Telefon: 0492-76 97 16
Besöksadress: Skyttegatan 6, 598 35 Vimmerby

Eva Grudemo

Rektor åk 1-6
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 25
E-post: eva.grudemo@utb.vimmerby.se

Pernilla Begu

Rektor åk 7-9
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 71
E-post: pernilla.begu@utb.vimmerby.se

Marie Lindqvist

Biträdande rektor grundsärskolan
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 94
E-post: marie.lindqvist@utb.vimmerby.se

Maria Larsson

Skoladministratör åk 7-9, grundsärskolan
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 97 16
E-post: maria.c.larsson@utb.vimmerby.se

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: