Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är en frivillig skolform.

Du som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning kan läsa inom särskild undervisning för vuxna. Utbildningen kan göra det lättare att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas.

Utbildningen omfattar komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå, vilket motsvarar obligatoriska grundsärskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola). Den omfattar också komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, motsvarande den utbildning på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vem ansvarar för komvux som särskild utbildning?

Kommunen ansvarar för komvux som särskild utbildning. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en utvecklingsstörning rätt att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@utb.vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: