Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte kan gå gymnasieskolans ordinarie program.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella program för de elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Vimmerby kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Den köps in av andra närliggande kommuner.  

Gymnasiesärskolan i närområdet är Hultsfreds gymnasiesärskola.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: