Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Grundsärskola

Grundsärskolan är egen skolform som är anpassad till de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Eleverna har undervisning i samma ämnen som i grundskolan men kunskapskraven ser annorlunda ut. Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen läser istället inriktning, som innebär olika ämnesområden.

En elev i grundsärskolan går antingen i en särskoleklass på en ordinarie grundskola, eller så är eleven integrerad i en ordinarie grundskoleklass men följer grundsärskolans läroplan.

Grundsärskolan har årskurserna 1–9.

För grundsärskolans elever som har behov av omsorg före eller efter skolan, finns också fritidshem.

Inriktningen träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskolan. Den är till för de elever som inte kan nå målen för grundsärskolan. Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Mottagande i grundsärskolan

Innan en elev kan börja i grundsärskolan ska hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

I Vimmerby kommun har barn- och utbildningsnämnden delegerat till skolchef att besluta om eleven ska erbjudas särskola eller inte.

En utredning kan visa att ett barn inte har rätt till särskola. Om barnet inte erbjuds särskola trots att vårdnadshavarna önskar det kan de överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Kontakt

Grundsärskolan

Telefon: 0492-76 97 16
Besöksadress: Skyttegatan 6, 598 35 Vimmerby

Eva Grudemo

Rektor åk 1-6 och grundsärskolan
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 25
E-post: eva.grudemo@utb.vimmerby.se

Marie Lindqvist

Biträdande rektor grundsärskolan
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 94
E-post: marie.lindqvist@utb.vimmerby.se

Maria Larsson

Skoladministratör åk 7-9, grundsärskolan
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 97 16
E-post: maria.c.larsson@utb.vimmerby.se

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: