Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Särskola

Särskolan är en egen skolform som är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsnivå. Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan.

Olika former av särskola

Den obligatoriska särskolan är nioårig för barn och ungdomar mellan
7 och 16 år, med möjlighet till ett tioende år och består av två undervisningsformer; grundsärskola pch träningsskola.

Grundsärskolans läroplan är densamma som grundskolans men kursplan, kunskapskrav och timplan skiljer sig mellan de olika skolformerna. En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev.

Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen.

Efter obligatorisk särskola kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: