Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Prao

Prao är sedan 1 juli 2018 obligatorisk och ska erbjudas i grundskolan, både i kommunala och fristående skolor.

Prao ska erbjudas i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor.

För elever som är mottagna i grundsärskolan finns det sedan tidigare obligatoriskt inslag av prao i undervisningen.

Syftet med prao är att ge eleverna en inblick i arbetslivet och det hjälper eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Prao kan genomföras på en arbetsplats eller på ett gymnasialt yrkesprogram.

Vimmerby kommun använder sig av verktyget samverka.nu för att underlätta hanteringen av praktikplatser.

Mer information

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: