Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Modersmålsundervisning

Elever i grundskolan och gymnasiet ska erbjudas undervisning i sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande.

Beslut om modersmålsundervisning

För att modersmålsundervisning ska anordnas måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • Det finns minst fem elever som önskar undervisning i samma språk
  • Det finns en lämplig lärare

Nationella minorietsspråk

För de nationella minorietsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska har elever utökad rätt till undervisning i modersmål i grundskolan och gymnasiet.

Ansökan om modersmålundervisning

Det är rektor som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskolan görs på en digital blankett i vår e-tjänst.

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

I förskolan och förskoleklassen ska barn och elever med annat modersmål än svenska få möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Kontakt

Anna Ljungqvist

Rektor AL-skolan F-6
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 38
E-post: anna.ljungqvist@utb.vimmerby.se

Vimmerby gymnasium

Telefon: 0492-76 92 53
E-post: vimmerby.gymnasium@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 25, 598 36 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: