Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstider, lovdagar och studiedagar för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Här finner du även information och regler gällande elevers frånvaro och ledighet utöver ordinarie lov.

Läsårstider grundskolor och gymnasiet 

Vårterminen 2020

8 januari - 12 juni
Skolstart 9 januari (8 januari är studiedag)

Lovdagar vårterminen

Studiedagar: 8 januari, 16 och 17 mars
Sportlov: Vecka 8 (17-21 februari)
Påsklov: Vecka 16 (14-17 april)
Lovdagar: 22 maj

Höstterminen 2020

18 augusti - 18 december

Lovdagar höstterminen

Studiedagar: 16 och 17 september
Höstlov: Vecka 44 (26-30 oktober)

Vårterminen 2021

7 januari - 11 juni

Lovdagar vårterminen

Studiedagar: 7 januari, 15 och 16 mars
Sportlov: Vecka 8 (22-26 februari)
Påsklov: Vecka 14 (6-9 april)
Lovdagar: 14 maj

Läsårstider Vimmerby Lärcenter

Kursstart våren 2020
Måndag 13 januari, kl. 08:30

Svenska för invandrare - sfi

Kontinuerligt intag till grupper och intag till introkurs cirka en gång per månad.

Startdatum sfi våren 2020
Torsdag 9 januari

Sommarstängt veckorna 29-31.

Frånvaro och ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elev som är antagen till ett program delta i undervisningen, om inte eleven har giltiga skäl för ledighet.

Kortare ledighet under läsåret

I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet högst 3 dagar under ett läsår.

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-26