Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstider, lovdagar och studiedagar för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Här finner du även information och regler gällande elevers frånvaro och ledighet utöver ordinarie lov.

Läsårstider grundskolor och gymnasiet 

Höstterminen 2020

18 augusti - 18 december

Lovdagar höstterminen

Studiedagar: 16 och 17 september
Höstlov: Vecka 44 (26-30 oktober)

Vårterminen 2021

7 januari - 11 juni (Vårterminen startar 7 januari med två studiedagar, 7-8 januari. Den första skoldagen är 11 januari).

Lovdagar vårterminen

Studiedagar: 7 och 8 januari, 15 mars (Tidigare planerad studiedag 16 mars är flyttad till 8 januari med anledning av nationella prov i grundskolan den 16 mars).
Sportlov: Vecka 8 (22-26 februari)
Påsklov: Vecka 14 (6-9 april)
Lovdagar: 14 maj

Höstterminen 2021

23 augusti - 22 december

Lovdagar höstterminen

Studiedagar: 20 och 21 september
Höstlov: Vecka 44 (1-5 november)

Vårterminen 2022

11 januari - 17 juni

Lovdagar vårterminen

Studiedagar: 11 januari, 17-18 mars
Sportlov: Vecka 8 (21-25 februari)
Påsklov: Vecka 15 (11-14 april)
Lovdagar: 27 maj

Läsårstider Vimmerby Lärcenter

Kursstart hösten 2020

Vimmerby Lärcenter öppnar igen den 17 augusti. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i våra salar och andra lokaler. Vi håller avstånd till varandra.

Du som är sfi-elev kommer att bli kontaktad av din lärare efter den 10 augusti och få reda på när du ska komma till skolan.

Du som studerar på grundvux, gymnasiekurser eller vård- och omsorgsutbildningen kommer att få information via antagningsbesked och mejl under sommaren.

Svenska för invandrare - sfi

Kontinuerligt intag till grupper och intag till introkurs cirka en gång per månad.

Sommarstängt veckorna 29-31.

Ledighet och ledighetsansökan

Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Kommunen ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elev som är antagen till ett program delta i undervisningen, om inte eleven har giltiga skäl för ledighet.

Kortare ledighet under läsåret

I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet högst 3 dagar under ett läsår.

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Ansökan om ledighet

Ledighet kan ansökas genom e-tjänsten skola24.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: