Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kvalitetsarbete, resultat och jämförelser

För att utveckla och förbättra våra verksamheter arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med resultat- och verksamhetsuppföljning.

Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt vilket betyder att man planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar verksamheten. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Kvalitetsarbetet ska bidra till att de nationella och lokala målen nås.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: