Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar att hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta.

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som

  • inte har fyllt 20 år,
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder,
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning,
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda ungdomarna individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret ska i första hand syfta till att motivera en individ att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen samlar in dessa uppgifter och för register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Vilka insatser kan ges?

  • Utbildningsinsatser, att hjälpa till med att hitta en utbildning och skolform som passar.
  • Arbetsmarknadsinsatser, att planera för praktik eller arbete.
  • Sociala insatser, stöd om den unge har det jobbigt, kanske är skoltrött eller saknar en meningsfull fritid.

Kontakt

Vimmerby gymnasium

Telefon: 0492-76 92 53
E-post: vimmerby.gymnasium@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 25, 598 36 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: