Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Internationellt samarbete och lärande inom skola och vuxenutbildning

Inom barn- och utbildningsnämnden ska det internationella arbetet fungera som ett verktyg för att nå uppsatta mål och utveckla den egna verksamheten.

Att arbeta med internationalisering kan innebära att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Det kan också handla om att fördjupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett internationellt perspektiv.

Internationalisering behöver inte vara resande, men med finansiering från EU, Nordiska ministerrådet och statliga medel kan elever och personal genomföra utbyten, praktik och utvecklingssamarbeten med skolor och företag i andra länder.

Att samarbeta internationellt är ett sätt att möta kraven i styrdokument för skola och vuxenutbildning. Det ger goda möjligheter att arbeta med ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv, ger ofta pedagogiska vinster genom reflektion över den egna verksamheten och ett ökat engagemang för lärande, både från lärare och elever.

Från och med 2020 kan förskolor, skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering.

Kontakt

Thomas Svarén

Internationell samordnare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 89
E-post: thomas.svaren@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: