Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Elevhälsoteam

Vimarskolan har två elevhälsoteam, ett för förskoleklass-åk 6 och ett för åk 7-9.

Elevhälsoteamen består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. Arbetet bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Teamen arbetar tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagoger och annan skolpersonal med att skapa miljöer som gör det lättare för elever att lära, utvecklas och må bra. Andra kompetenser skolan har att tillgå i elevhälsoarbetet är skolläkare, skolpsykolog, talpedagog och studie- och yrkesvägledare som kan kopplas in vid behov.

Kontakt

Eva Grudemo

Rektor åk 1-6 och grundsärskolan
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 25
E-post: eva.grudemo@utb.vimmerby.se

Pernilla Begu

Rektor åk 7-9
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 71
E-post: pernilla.begu@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: