Elevhälsoteam

Vimarskolan har två elevhälsoteam, ett för förskoleklass-åk 6 och ett för åk 7-9.

Elevhälsoteamen består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. Arbetet bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Teamen arbetar tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagoger och annan skolpersonal med att skapa miljöer som gör det lättare för elever att lära, utvecklas och må bra. Andra kompetenser skolan har att tillgå i elevhälsoarbetet är skolläkare, skolpsykolog, talpedagog och studie- och yrkesvägledare som kan kopplas in vid behov.

Under Mer information kan du läsa mer om Vimarskolans elevhälsoteam, vad de kan hjälpa till med och kontaktuppgifter.

Mer information

Kontakt

Pernilla Begu

Rektor åk 7-9
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 71
E-post: pernilla.begu@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28