Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Södra Vi skola

Södra Vi skola ligger centralt i Södra Vi ca 1 mil norr om Vimmerby. Skolan har elever i förskoleklass till och med årskurs 6.

På skolan finns ett fritidshem.

Skolan byggdes 1950 och en tillbyggnad skedde 1995/1996. I lokalerna finns även förskolans femårsverksamhet. Bredvid skolan finns en stor idrottshall som både skolan och fritidshemmet utnyttjar. Det är nära till Ulfveskog som erbjuder motionsslinga och möjligheter till bollsporter och friidrottsaktiviteter. Maten lagas på skolan och eleverna äter i den trivsamma matsalen. Skolgården är stor där både bandyspel och att klättra i klätterställningen är populära inslag.

Kontakt

Södra Vi skola

Telefon: 0492-76 96 25
Besöksadress: Idrottsgatan 11, 598 71 Södra Vi

Anna Nicklasson

Skoladministratör förskoleklass-åk 6, Södra Vi, Djursdala, Brännebro och Rumskulla
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 96 20
E-post: anna.nicklasson@utb.vimmerby.se

Torbjörn Sandberg

Rektor
Djursdala skola, Södra Vi skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 39
E-post: torbjorn.sandberg@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: