Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Rumskulla föräldraförening

Rumskulla Föräldraförening är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Föreningens överskott skall komma barnen tillgodo.

Vårt syfte är att:

 • Tillvarata barnens intressen
 • Bidra till ökad gemenskap mellan barn,
  föräldrar och pedagoger.
 • Verka för skolans fortlevnad och genom
  aktiviteter bidra till en ökad samhörighet.

Vad gör vi?

 • Vi anordnar lussefika till barnens julfest i samband med terminsavslutning, långtårta till skolavslutningsfestligheterna inför sommarlovet, lekar och aktiviteter till förskolans och skolans gemensamma grillkväll.
 • Vi har som målsättning att ordna två
  aktiviteter/termin utanför skoltid för att skapa gemenskap.
 • Här är exempel på några aktiviteter som vi anordnat under 2018, disco i vår gympasal för både förskolebarn och skolbarn, pulkadag med korvgrillning, hyrt Gullringens simhall, lotteri och ansiktsmålning på Rumskulladagen.

Medlemskap

Medlem kan alla som har barn i Rumskulla skola och förskola bli mot erläggande av medlemsavgift 50Kr/familj och år. Stödmedlemskap kan fås av alla som har anknytning till skolan.

Styrelsen

Ordförande: Karin Isaksson

Sekreterare: Maria Lindgren

Kassör: Frida Almqvist

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: