Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Rumskulla skola

Rumskulla skola ligger i Rumskulla, cirka 2,5 mil väster om Vimmerby. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 6 i åldersblandade grupper.

I skolan finns också fritidshemmet. Skolan består av två byggnader, i den ena finns skollokalerna och i den andra finns gymnastiksal, kök och matsal och förskola.

Eleverna får undervisning i trä och metall- och textilslöjd i Södra Vi skola och åker dit med buss en förmiddag varannan vecka. Eleverna i de lägre åldrarna har utomhuspedagogik en gång i veckan. Undervisningen äger rum vid skolskogen, bäcken, ängen och på andra ställen.

Lekytorna är gemensamma för skola, förskola och fritidshem.

Kontakt

Rumskulla skola

Telefon: 0492-76 98 03
Besöksadress: Mariannelundsvägen 4, 598 92 Vimmerby

Anna Nicklasson

Skoladministratör förskoleklass-åk 6, Södra Vi, Djursdala, Brännebro och Rumskulla
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 96 20
E-post: anna.nicklasson@utb.vimmerby.se

Anna Ljungqvist

Rektor AL-skolan F-6
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 38
E-post: anna.ljungqvist@utb.vimmerby.se

Åsa Fastmarken

Biträdande rektor Rumskulla skola och fritidshem, AL-skolans och Gullvivans fritidshem
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 37
E-post: asa.fastmarken@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: