Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Djursdala skolas föräldraförening

Föräldrar/vårdnadshavare till elever vid Djursdala skola har automatiskt medlemskap.

DSFF vill

 • Verka för god arbetsmiljö för barnen
 • Bidra till god kommunikation hem - skola
 • Arrangera trevligheter och gemenskapsfrämjande aktiviteter

Årsmötet

 • Är föreningens beslutande organ
 • Hålls varje höstterminsstart
 • Väljer styrelse som består av; ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter
 • Väljer även revisor, valberedning och klassföräldrar
 • Beslutar om ev. medlemsavgift satm andra sätt att få in pengar till föreningskassan

Styrelsen

 • Verkställer årsmötets beslut
 • Träffas 2-3 gånger per termin
 • Har möten tillsammans med rektor och pedagog, ibland andra inbjudna

Styrelsen läsåret 2017/2018

Lars Sandberg, ordförande , 070-639 21 13
Marlene Karlsson, kassör, 070-262 06 22
Maria Djurstedt Wiberg, 0492-201 08


Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: