Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Grundskolor

På följande sidor kan du läsa mer om våra skolor och kontaktvägar.

Skolexpeditioner

På Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan finns expeditionerna för förskolorna och grundskolorna i tätorten och i ytterområdena. På expeditionerna finns rektorerna, förskolecheferna, intendenterna och skoladministratörerna.

Gymnasieskolans rektorer och administratörer finns på Vimmerby gymnasium.

Besöksadresser

  • Skolexpedition Astrid Lindgrens skola, Kungsgatan 13, 598 35 Vimmerby
  • Skolexpedition Vimarskolan, Skyttegatan 6, 598 35 Vimmerby
  • Skolexpedition Vimmerby gymnasium, Drottninggatan 25, 598 36 Vimmerby

Kontakta expeditionerna

Under respektive förskola och skola finns kontaktuppgifter till administratörer, förskolechefer och rektorer.

Astrid Lindgrens skolas expedition har hand om:

Astrid Lindgrens skola och fritidshem, Gullvivans fritidshem, Södra Vi skola och fritidshem, Djursdala skola och fritidshem, Brännebro skola och fritidshem, Rumskulla skola och fritidshem.

Förskolorna: Backsippan i Djursdala, Björkkullen i Södra Vi, Katthult i Storebro,  Norrängen, Rumskulla, Stenshult, Ugglan (fristående) samt Källbacken (fristående fritidshem).

Pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn och Soludden.

Vimarskolans expedition har hand om:

Vimarskolan och Vimarskolans fritidshem, Frödinge skola och fritidshem, Tuna skola och fritidshem, Storebro skola och fritidshem.

Förskolorna: Junibacken i Tuna, Kotten i Frödinge, Mosippan i Gullringen, Linnéa (fristående), Lilla Lunden, Lunden, Skogsbacken, Snövit.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola och elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Astrid Lindgrens skola

Telefon: 0492-76 90 00 vx
E-post: astrid.lindgrens.skola@vimmerby.se
Besöksadress: Kungsgatan 13, 598 35 Vimmerby

Vimarskolan

Låg- och mellanstadiet
Telefon: 0492-76 91 72
Högstadiet och grundsärskolan
Telefon: 0492-76 97 16
Besöksadress: Skyttegatan 6, 598 35 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: