Grundskolor

På följande sidor kan du läsa mer om våra skolor och kontaktvägar.

Skolexpeditioner

På Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan finns expeditionerna för förskolorna och grundskolorna i tätorten och i ytterområdena. På expeditionerna finns rektorerna, förskolecheferna, intendenterna och skoladministratörerna.

Gymnasieskolans rektorer och administratörer finns på Vimmerby gymnasium.

Besöksadresser

  • Skolexpedition Astrid Lindgrens skola, Kungsgatan 13, 598 35 Vimmerby
  • Skolexpedition Vimarskolan, Skyttegatan 6, 598 35 Vimmerby
  • Skolexpedition Vimmerby gymnasium, Drottninggatan 25, 598 36 Vimmerby

Kontakta expeditionerna

Under respektive förskola och skola finns kontaktuppgifter till administratörer, förskolechefer och rektorer.

Astrid Lindgrens skolas expedition har hand om:

Astrid Lindgrens skola och fritidshem, Gullvivans fritidshem, Södra Vi skola och fritidshem, Djursdala skola och fritidshem, Brännebro skola och fritidshem, Rumskulla skola och fritidshem.

Förskolorna: Backsippan i Djursdala, Björkkullen i Södra Vi, Katthult i Storebro, Bullerbyn, Norrängen, Rumskulla, Stenshult, Ugglan (fristående) samt Källbacken (fristående fritidshem).

Pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn.

Vimarskolans expedition har hand om:

Vimarskolan och Vimarskolans fritidshem, Frödinge skola och fritidshem, Tuna skola och fritidshem, Storebro skola och fritidshem.

Förskolorna: Junibacken i Tuna, Kotten i Frödinge, Mosippan i Gullringen, Linnéa (fristående), Lilla Lunden, Lunden, Skogsbacken, Snövit.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola och elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Astrid Lindgrens skola

Telefon: 0492-76 90 00 vx
E-post: astrid.lindgrens.skola@vimmerby.se
Besöksadress: Kungsgatan 13, 598 35 Vimmerby

Vimarskolan

Låg- och mellanstadiet
Telefon: 0492-76 91 72
Högstadiet och grundsärskolan
Telefon: 0492-76 97 16
Besöksadress: Skyttegatan 6, 598 35 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-28