Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fritids, fritidshem

Fritidshemmen vänder sig till barn från och med höstterminen barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Fritidshemmens verksamhet och undervisning utgår från den värdegrund och de uppdrag som finns beskrivet i läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Fritidshemmet finns i anslutning till grundskolorna och barnet blir placerat i det fritidshem barnet har sin skolplacering. Fritidsverksamheten är öppen både skoldagar och lov- och studiedagar.

Behandling av personuppgifter

Du som ansöker om plats i fritidshem, lämnar in schematider och inkomstuppgifter måste lämna vissa personuppgifter om dig och ditt barn. Det är för att vi ska kunna handlägga och administrera dina ärenden.

Under Mer information kan du komma vidare till vår sida om hur vi behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grunden för det. Där kan du också läsa om dina rättigheter.

Ansökan om plats i fritidshem

I vår e-tjänst kan du enkelt och snabbt ansöka om plats i fritidshem för ditt barn. Där kan du också uppdatera schema och inkomstuppgifter.

Ansökan till fritidshem

Olika former av fritidsverksamhet

I Vimmerby kommun finns det kommunala fritidshem och ett fristående fritidshem.

När har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen har öppet måndag - fredag kl 06.00-18.30, morgon- och kvällstid kan vara förlagd på närliggande förskola.

Avgifter i fritidshem

Vimmerby kommun använder maxtaxa inom fritidshemmet. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) för 2022 är 52 410 kronor per månad.

Avgifter för maxtaxa i fritidshem

Barn

Avgift

Maxtaxa

Barn 1

2 % av inkomsten

dock högst 1 048 kr

Barn 2

1 % av inkomsten

dock högst 524 kr

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 524 bkr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Avgifter i fritidshemmet 2023

Inkomsttaket per månad för år 2023 är 54 830 kronor.

Avgifter för maxtaxa för barn i fritidshem

  1. För det första barnet är avgiftstaket 2 procent men högst 1 097 kronor.
  2. För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.
  3. För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.

Om ditt barn deltar i annan verksamhet

Om ditt barn är inskrivet i förskola/fritidshem och deltar i verksamhet utanför förskola/fritidshem, kan barnet inte samtidigt ha placeringstid i förskola/fritidshem. Personalen ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för barnet under den tid barnet lämnar förskolan/fritidshemmet till det återkommer, oavsett om barnet går själv eller inte.

Vårdnadshavare ska lämna ett skriftligt medgivande om barnet deltar i en aktivitet eller verksamhet utanför fritidshemmet. Använd blanketten Uppehåll i placering på förskola/fritidshem för deltagande i annan verksamhet. Blanketten finns på vår e-tjänstsida.

Avgiftskontroll i fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen retroaktiv avgiftskontroll för familjer som har plats i fritidshem.

Utvecklingsdagar för personal

Fyra gånger per år har fritidshemmen stängt för att personalen ska få möjlighet till gemensamma verksamhets- och kompetensutvecklingsdagar.

Du som har behov av fritidshem för ditt barn under utvecklingsdagen anmäler det till respektive rektor.

Utvecklingsdagar 2023

9 januari och 14 augusti.

Sommarstängt i fritidshemmen

Under semesterperioder kan fritidshemmen ha begränsade öppettider. De barn och och elever som finns i verksamheten erbjuds under den tiden en annan placering

Kontakt

Nicole Bieberbach Salim

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: nicole.bieberbach-salim@utb.vimmerby.se
Förskolor: Backsippan, Björkkullen, Katthult, Norrängen, Stenshult, Rumskulla, fristående förskolan Ugglan och pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn och Soludden

Fritidshem: Astrid Lindgrens skola, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@utb.vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit, fristående förskolan Linnéa
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: