Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Frånvaro- och sjukanmälan grundskola

Frånvaroanmälan ska göras till skolan varje dag som eleven är hemma på grund av sjukdom.

Anmälan kan göras till telefon 0515-77 66 25 för en dag i taget. Anmälan måste göras före kl. 12.00 för att gälla dagens datum. Vid anmälan uppger du barnets 10-siffriga personnummer. En bekräftelse på att skolan har tagit emot anmälan skickas som SMS alternativt e-post till vårdnadshavare, under förutsättning att mobilnummer eller e-potadress finns registrerad i Skola24.

Frånvaroanmälan med skola24

Det går även att göra frånvaroanmälan på vimmerby.skola24.se eller i appen Skola24 MobilApp. För detta krävs att du har ett användarkonto registrerat. Har du inte fått någon aktiveringskod till Skola24 så ta kontakt med administrationen för ditt barns skola.

Frånvaroanmälan för barn med tillfälligt personnummer

Frånvaroanmälan för barn med tillfälligt personnummer kan endast göras per telefon.

Astrid Lindgrens skola
Åk F-6
0492-76 93 36, 0492-76 93 40 
Åk 7-9 0492-76 93 40

Frödinge skola
0492-76 97 05

Rumskulla skola
0496-401 38

Storebro skola
0492-76 97 35

Södra Vi skola
0492- 76 96 25

Tuna skola
0492-76 96 70

Vimarskolan
Åk F-6 0492-76 91 84 alternativt 0492-76 91 72
Åk 7 0492-76 91 81 alternativt 0492- 76 97 16
Åk 8 0492-76 93 83 alternativt 0492- 76 97 16
Åk 9 0492-76 91 76 alternativt 0492- 76 97 16

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: