Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Grundskola

Grundskolan vänder sig till elever i åldern 6-16 år. I Vimmerby kommun finns nio kommunala grundskolor. Förskoleklass och fritidshem finns på skolorna.

Grundskolan består av förskoleklass för sexåringar till årskurs 9. Barn mellan 7-16 år har skolplikt och rätt till utbildning i grundskola och grundsärskolan. Skolans rektor har ansvaret för den dagliga verksamheten.

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass har samma läroplan som grundskolan.

Fritidshem

För elever mellan 6-12 år som börjar förskoleklass eller grundskola, erbjuder fritidshemmen en pedagogisk gruppverksamhet under dagen då eleverna inte är skolan och under loven.

Fristående grundskola

I Vimmerby kommun finns ingen fristående grundskola.

Om grundskolorna

I menyn kan ta dig vidare till respektive skola.

Jämför grundskolor

Du kan jämföra skolornas elevantal, lärartäthet, betyg och resultat på nationella prov på Skolverkets webbplats Välja skola.

Schema

Här kan du se scheman för olika skolor och klasser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IST Lärande

Skolan ska systematiskt dokumentera elevernas kunskaper och lärande och är ett verktyg för rektor och lärare att stödja, följa upp och utvärdera undervisningen. Dokumentationen underlättar i kommunikationen med vårdnadshavare om undervisningens syfte och genomförande.

Vimmerby kommuns grundskolor använder IST Lärande för information och kommunikation mellan föräldrar, elever och skolpersonal. IST Lärande är ett webbaserat IT-verktyg och du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande. I IST Lärande samlas bedömningar, stödinsatser och utvecklingssamtal.

Frånvaro och ledigheter

Frånvaroanmälan kan göras på vimmerby.skola24.se eller i appen Skola24 MobilApp. För detta krävs att du har ett användarkonto registrerat. Har du inte fått någon aktiveringskod till Skola24, kontakta administrationen för ditt barns skola.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola och elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: