Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Grundskola

Grundskolan vänder sig till elever i åldern 6-16 år. I Vimmerby kommun finns nio kommunala grundskolor. Förskoleklass och fritidshem finns på skolorna.

Grundskolan består av förskoleklass för sexåringar till årskurs 9.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år och rätt till utbildning i grundskola och grundsärskolan. Skolans rektor har ansvaret för den dagliga verksamheten.

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass har samma läroplan som grundskolan.

Fritidshem

För elever mellan 6-12 år som börjar förskoleklass eller grundskola, erbjuder fritidshemmen en pedagogisk gruppverksamhet under dagen då eleverna inte är skolan och under loven.

Fristående grundskola

I Vimmerby kommun finns ingen fristående grundskola.

Om grundskolorna

I menyn kan ta dig vidare till respektive skola.

Jämför grundskolor

Du kan jämföra skolornas elevantal, lärartäthet, betyg och resultat på nationella prov på Skolverkets webbplats Välja skola.

Digitala tjänster inom grundskolan

Inom grundskolan använder vi olika digitala tjänster i kommunikationen mellan vårdnadshavare, elever och pedagoger.

På vår sida E-tjänster och blanketter kan du läsa mer om de olika funktionerna.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: