Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Mosippans förskola i Gullringen

Mosippans förskola är en enavdelningsförskola som ligger i Gullringen, två mil norr om Vimmerby.

Mosippans förskola är en enavdelningsförskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har funnits sen 1994 och är inrymd i en enplansvilla. Gården gränsar till skogen, vilket nyttjas flitigt i verksamheten. Förskolan ligger i nära anslutning till Brännebro skola och Brännässlans fritidshem.

Mosippans mål och inriktning

Vi arbetar efter målen i förskolans läroplan. Stor vikt läggs vid lekens betydelse för barns utveckling. Vi har även vår egen handlingsplan och likabehandlingsplan som riktmärken.

Vi sätter barnens intresse och nyfikenhet i centrum. Pedagogerna erbjuder utmanande miljöer och är närvarande. Barnen får lära sig att alla är lika mycket värda och får föra fram sina åsikter. Vi har ett demokratiskt arbetsklimat och strävar efter att alla barn ska känna sig trygga.

Den viktiga föräldrakontakten får vi genom daglig kontakt vid hämtning och lämning och genom utvecklingssamtal, föräldramöten och enkäter. Pedagogerna skriver ”Mosippenytt” som alla föräldrar får ta del av. Det finns mycket dokumentation i kapprummet som visar vad som händer på förskolan.

Kontakt

Mosippans förskola

Telefon: 0492-76 96 44
Besöksadress: Pechlins väg 10, 598 73 Gullringen

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Lena Nilsson

Rektor
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 33
E-post: lena.m.nilsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-19