Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Förskolan Linnéa i Vimmerby

Förskolan Linnéa i Vimmerby är en fristående förskola som drivs av Unike förskolor AB.

Förskolans mål och inriktning

Vår verksamhet har sin grund i förskolans läroplan, skollagen, Barnkonventionen och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi. Reggio Emilia är ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga.

Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Vi har inbjudande miljöer både inomhus och utomhus där vi skapar mötesplatser där barnen möts, leker och lär tillsammans. Vår styrka är projekterande arbetssätt där barnen ges möjlighet att under en längre tid sätt sig i relation till något och fördjupa sig. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Förskolan Linnéa arbetar med åldersindelade grupper, här finns fyra avdelningar, med två åldersspann i varje grupp. Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå. Under sin tid på Linnéa kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.

Kontakt

Förskolan Linnéa

Fristående förskola
Avdelning Kottarna 0492-65 14 02
Avdelning Frö 0492-65 14 03
Avdelning Knopp 0492-65 14 04
Avdelning Kvist 0492-65 14 05
E-post: forskolanlinnea@unike.se
Besöksadress: Traktorgatan 12, 598 30 Vimmerby

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@utb.vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit, fristående förskolan Linnéa
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Maria Holmberg

Rektor
Förskolan Linnéa
Telefon: 0492-65 14 01
E-post: maria.holmberg@unike.se
Besöksadress: Traktorgatan 12, 598 30 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: