Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Förskolan Linnea i Vimmerby

Förskolan Linnéa i Vimmerby är en fristående förskola som drivs av MMC Education AB. Förskolan har fyra avdelningar med åldersindelade grupper; Knoppar och Frön 1-2 år, Kvistar 3-4 år och Kottar 4-5 år.

Förskolans mål och inriktning

Vår verksamhet har sin grund i förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilas filosofi. Reggio Emilia är ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga.

Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Miljön ska vara föränderlig och stimulerande. Vi vill ge barnen rika möjligheter till kreativa upptäckter. Så långt det är möjligt finns mycket av material och andra saker på förskolan på sådan nivå att barnen själva kan nå dem. Vi vill synliggöra barnens lärande bland annat i våra projekt och genom dokumentation.

På förskolan Linnéa genomsyrar våra fyra värdeord verksamheten;

  • välkomnande
  • glädje
  • inflytande
  • utforskande

Information om utveckling och lärande

Vi informerar föräldrar om vad som sker i vår verksamhet genom dagliga samtal. Varje enskilt barn har sin egen portfolio där vi lägger fokus på gruppens och den egna individens lärande.

Kontakt

Förskolan Linnéa

MMC Education AB
Telefon: 0492-100 91
E-post: info@forskolanlinnea.se
Besöksadress: Traktorgatan 12, 598 30 Vimmerby

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@utb.vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit, fristående förskolan Linnéa
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Maria Gustafsson Holmberg

Rektor
Förskolan Linnéa, fristående förskola
Telefon: 0492-100 91
E-post: maria@forskolanlinnea.se
Besöksadress: Traktorgatan 12, 598 30 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: