Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Förskolan Linnea i Vimmerby

Förskolan Linnéa i Vimmerby är en fristående förskola som drivs av MMC Education AB. Förskolan har fyra avdelningar med åldersindelade grupper; Knoppar och Frön 1-2 år, Kvistar 3-4 år och Kottar 4-5 år.

Förskolans egna mål och speciella inriktning

Vår verksamhet har sin grund i förskolans läroplan och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer. Vårt mål är att ha Reggio Emilia-profil på förskolan. Reggio Emilia är ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga. Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Miljön ska vara föränderlig och stimulerande. Vi vill ge barnen rika möjligheter till kreativa upptäckter.

Hur arbetar vi på förskolan för att nå målen

På förskolan Linnéa genomsyrar våra fyra värdeord verksamheten; välkomnande, glädje,  inflytande och utforskande. Så långt det är möjligt finns mycket av inredning, material och andra saker på förskolan på sådan nivå att barnen själva kan nå dem. Vi vill synliggöra barnens lärande bland annat genom dokumentation. Vi arbetar även med olika projekt.

Förskolans egen utvärdering

Vi utvärderar vår verksamhet i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi får värdefull utvärdering i de dagliga samtalen med föräldrar och barn. Vi har föräldramöte och pedagogiska samtal där TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling), projektarbete och trivselenkät är grunden.

Information om utveckling och lärande

Vi informerar föräldrar om vad som sker i vår verksamhet genom dagliga samtal. Varje enskilt barn har sin egen portfolio där vi lägger fokus på gruppens och den egna individens lärande.

Kontakt

Förskolan Linnéa

MMC Education AB
Telefon: 0492-100 91
E-post: info@forskolanlinnea.se
Besöksadress: Traktorgatan 12, 598 30 Vimmerby

Maria Gustafsson Holmberg

Rektor
Förskolan Linnéa, fristående förskola
Telefon: 0492-100 91
E-post: maria@forskolanlinnea.se
Besöksadress: Traktorgatan 12, 598 30 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: