Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bullerbyns förskola i Vimmerby

Bullerbyns förskola är en lägenhetsförskola med två avdelningar belägen i Vimmerby.

Barnen har tillgång till många rum i olika storlekar. Det ökar möjligheterna att få en lugn stund eller att få leka just sin lek utan störningsmoment. Förskolan har en liten gård med närhet både till lekplatser och till skogsområden. Bullerbyns förskola har en kulturell mångfald som ger barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Grundstenarna i vår verksamhet

  • Trygghet Vi vill skapa en trygg barngrupp, med trygga barn och föräldrar som känner förtroende för oss. Vi anser att trygghet, både i sig själv och bland andra, är en förutsättning för fortsatt utveckling och lärande.
  • En god föräldrakontakt Vid inskolning ges föräldrarna möjlighet att genom sin närvaro få en förståelse om hur vår verksamhet fungerar. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrarna. Vi vill skapa en trygg förskola för föräldrar och barn. Trygghet som bidrar till ett bra samarbete med föräldrarna. Genom information om förskolans mål och verksamhet till alla, ges föräldrarna möjlighet till insyn och delaktighet.
  • Varje individ har rätt att bli sedd och hörd Vi strävar efter att anpassa förskolans verksamhet efter varje barns behov och förutsättningar. Vi strävar efter att varje vuxen ska under dagen uppmärksamma alla barn.
  • Leken är viktig i vår verksamhet och i barnens lärande När barnen leker bearbetas det de lärt sig. I leken förstärker barnen sin trygghet och tillit till sin förmåga. Där bekräftas och utvecklas erfarenhet och kunskap. I leken tränas det sociala samspelet och samarbetet mellan barnen. För att stödja och utveckla lusten och nyfikenheten utvecklar vi ständigt våra lärande miljöer.
  • Språket Vi stimulerar och stödjer barnen i deras språkutveckling genom ett medvetet förhållningssätt och genomtänkta arbetsmetoder. Vi strävar efter att anpassa vår verksamhet efter varje barns behov och förutsättningar, barn lär sig och utvecklas i alla sammanhang. Vi använder oss av berättande, böcker, bilder, påsar och lådor med saker som visar vad vi pratar om.

Mer information

Kontakt

Bullerbyns förskola

Avdelningar:
Solen 0492-76 91 62
Stjärnan 0492-76 92 16
Besöksadress: Bullerbygatan 19 C, 598 34 Vimmerby

Therese Dahlström

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: therese.dahlstrom@vimmerby.se
Förskolor: Backsippan, Björkkullen, Katthult, Norrängen, Stenshult, Rumskulla, Bullerbyn,
fristående förskolan Ugglan och pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn

Fritidshem: Astrid Lindgrens skola, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Maria Sandell

Rektor
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 85
E-post: maria.sandell@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-05