Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Avgifter och regler

Vimmerby kommun använder maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg

Inkomsttaket för 2022 är 52 410 kronor per månad. Nivån för maxtaxa och inkomsttak justeras varje år.

Som barn 1 räknas det yngsta barnet.

Maxtaxa för förskolor

Barn

Avgift

Maxtaxa

Barn 1

3 % av inkomsten

doch högst 1 572 kr

Barn 2

2 % av inkomsten

dock högst 1 048 kr

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 524 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

För barn som omfattas av allmän förskola gäller rabatterad avgift vid placering mer än 15 timmar/vecka. Rabatterad avgift gäller inte pedagogisk omsorg.

Du betalar för en plats i förskolan 12 månader per år, även de perioder barnet är ledigt. Avgiften gäller från barnets första placeringsdag till och med det datum uppsägningstiden går ut.

Betala barnomsorgsavgiften med autogiro

Du kan betala din barnomsorgsavgift med autogiro. Information och anmälan till autogiro. Öppnas i nytt fönster.

Anmäl ändrad inkomst

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Du kan ändra inkomstuppgifter i vår e-tjänst.

Kontroll av inkomstuppgifter

Vimmerby kommun genomför varje höst en avgiftskontroll av familjer som har barnomsorg. De inkomstuppgifter familjen har lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Avgiftskontrollen görs för att följa upp att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Kontakt

Nicole Bieberbach Salim

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: nicole.bieberbach-salim@utb.vimmerby.se
Förskolor: Backsippan, Björkkullen, Katthult, Norrängen, Stenshult, Rumskulla, fristående förskolan Ugglan och pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn och Soludden

Fritidshem: Astrid Lindgrens skola, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@utb.vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit, fristående förskolan Linnéa
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: