Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 avgiftsfria timmar per år. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten.

Syfte och mål

Förskolans, inklusive den allmänna förskolan, verksamhet regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Placeringstid och avgifter

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och startar 1 september till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Den allmänna förskolan, för 3-5-åringar 15 timmar i veckan, är avgiftsfri. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa. Allmän förskola erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan.

Barnen i avgiftsfri allmän förskola är lediga (gäller läsåret 2021/2022):

  • Jullov 23 december 2021 - 11 januari 2022
  • Sportlov 21-25 februari 2022
  • Påsklov 19-22 april 2022
  • Sommarlov 17 juni till och med 1 september 2022

Kontakt

Nicole Bieberbach Salim

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: nicole.bieberbach-salim@utb.vimmerby.se
Förskolor: Backsippan, Björkkullen, Katthult, Norrängen, Stenshult, Rumskulla, fristående förskolan Ugglan och pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn och Soludden

Fritidshem: Astrid Lindgrens skola, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@utb.vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit, fristående förskolan Linnéa
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: