Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med 1 september det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten.

Allmän förskola för 3-5 åringar är

  • avgiftsfri 15 timmar per vecka
  • rolig, trygg och lärorik
  • planerad utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Syfte och mål

Förskolans, inklusive den allmänna förskolan, verksamhet regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Placeringstid och avgifter

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och startar 1 september till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Den allmänna förskolan, för 3-5-åringar 15 timmar i veckan, är avgiftsfri. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa. Allmän förskola erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Inskolningen börjar den 2 september 2019.

Barnen i avgiftsfri allmän förskola är lediga (gäller läsåret 2018/2019)

Jullov 21 december 2018 - 4 januari 2019
Sportlov 18 - 22 februari 2019
Påsklov 23 - 26 april 2019
Sommarlov fr.o.m. 17 juni 2019 t.o.m. 1 september

Kontakt

Nicole Bieberbach-Salim

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: nicole.bieberbach-salim@vimmerby.se
AL-skolan F-6, förskolor samt fritidshemmen AL, Gullvivan, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@vimmerby.se
Förskolor samt Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28