Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med 1 september det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten.

Allmän förskola för 3-5 åringar är

  • avgiftsfri 15 timmar per vecka
  • rolig, trygg och lärorik
  • planerad utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Syfte och mål

Förskolans, inklusive den allmänna förskolan, verksamhet regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Placeringstid och avgifter

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och startar 1 september till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Den allmänna förskolan, för 3-5-åringar 15 timmar i veckan, är avgiftsfri. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa. Allmän förskola erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Inskolningen börjar den 1 september 2020.

Barnen i avgiftsfri allmän förskola är lediga (gäller läsåret 2020/2021):

  • Jullov 18 december 2020 - 7 januari 2021
  • Sportlov 22-26 februari 2021
  • Påsklov 6-9 april 2021
  • Sommarlov 11 juni till och med 1 september 2021

Kontakt

Therese Dahlström

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: therese.dahlstrom@vimmerby.se
Förskolor: Backsippan, Björkkullen, Katthult, Norrängen, Stenshult, Rumskulla, fristående
förskolan Ugglan och pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn

Fritidshem: Astrid Lindgrens skola, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@vimmerby.se
Förskolor: Lilla Lunden, Lunden, Junibacken, Kotten, Mosippan, Skogsbacken, Snövit
Fritidshem: Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-11