Olycksfallsförsäkring

Vimmerby kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector.
Försäkringen gäller under perioden 1 januari - 31 december 2020.

För vad gäller olycksfallsförsäkringen?

En olycksfallsskada är en kroppskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för sjukdom.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada för följande grupper:

  • Förskolebarn och elever i grundskola, särskola och gymnasieskola samt fristående förskolor är försäkrade dygnet runt. Försäkringen gäller skoltid, fritid samt ferier.
  • Elever i särvux, inom kommunal vuxenutbildning och sfi är försäkrade under verksamhetstid.
  • Elever vid Campus Vimmerby. 
  • Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läke-, rese- och tandskadekostnader.

Så anmäler du en skada

Skadeanmälning görs via Protectors webbplats www.protectorforsakring.se - tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall.

Om du inte kan anmäla en skada från Protectors webbplats använder du blanketten Skadeanmälan olycksfall, som finns under Mer information på denna webbplats.
Blanketten är uppdaterad där den skadelidande kan ge sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Samtycket måste fyllas i innan Protector kontaktar den skadelidande.

Kommunens försäkringsnummer är 512356-4.2

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador som inträffat tidigare, kontakta det försäkringsbolag som kommunen hade avtal med vid skadetillfället.

Tabell över skadeperioder och kontaktuppgifter till försäkringsbolag

Skadeperiod

Bolag

Telefon

2017-01-01 - 2019-12-31

Protector

08-410 637 00

2013-01-01 - 2016-12-31

If

0771-655 655

2010-01-01 - 2012-12-31

Europeiska/ERV

0770-456 900

2006-01-01 - 2009-12-31

AIG

08-506 920 70

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-08