Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Föräldrastöd

Att vara förälder är inte alltid lätt och ibland kan man behöva stöd i sitt föräldraskap. Här finns information om olika former av föräldrastöd.

Familjeteamet

Familjeteamet är socialförvaltningens verksamhet i öppenvård, en behandlingsgrupp för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år.

Familjerådgivningen

Om du har problem i relationen med din partner eller du har hamnat i en kris av något slag kan du kontakta familjerådgivningen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

För barn och ungdomar till och med 17 år och familjer som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistresurs inom Region Kalmar län för barn och ungdomar med varaktiga funktionshinder.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-16