Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Talpedagog och skollogoped

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar en talpedagog och en skollogoped på uppdrag av förskola och skola tillsammans med pedagoger och övrig personal. Vi samverkar vid behov med externa resurser, bland annat med barnhälsovården.

Barn utvecklas olika och språket är inget undantag. Vårt arbete är att stödja och stimulera barn och elever med språkstörning eller försenad språk- och/eller talutveckling samt att handleda pedagoger. Vi ingår även i skolans elevhälsoteam.

Skollogoped

Logogpeden arbetar med att stödja elevers kommunikations-, språk- och läsutveckling i grundskolan. Arbetet riktas i första hand till elever som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation och därefter behöver särskilt stöd.

Det består av handledning och konsultation till elevhälsoteam och arbetslag, samt vid behov utredning och enskilt stöd. Arbetet sker i samverkan med skolans personal (pedagoger, specialpedagoger, elevhälsateam, psykolog, talpedagog och skoldatatek), elev och vårdnadshavare.

Logoped deltar regelbundet i skolans elevhälsoteam och samverkar vid behov med externa resurser.

Vår skollogoped är tjänstledig mellan 15 februari - 15 augusti 2021.

Talpedagog

Talpedagogen arbetar med att stödja barns tal, språk och kommunikation i förskola och förskoleklass. Arbetet riktas i första hand till barn som har svårigheter inom dessa områden och behöver särskilt stöd.

Arbetet består av handledning och konsultation till arbetslag, specialpedagog och förskolechef samt vid behov kartläggningar och enskilt stöd.

I förskoleklassen deltar talpedagogen i den språkliga screening som genomförs med samtliga elever.

Talpedagog deltar regelbundet i skolans elevhälsoteam och samverkar vid behov med externa resurser.

Om ditt barn är i behov av stöd

Om ditt barn är i behov av stöd bör du som förälder först ta kontakt med barnhälsovården och förskola/skola. Tillsammans med förskola/skola skrivs sedan ansökan till talpedagog/logoped.

Kontakt

Monica Olsson

Talpedagog
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 89
E-post: monica.olsson@vimmerby.se

Lotta Olofsgård

Skollogoped
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 80
E-post: ann-charlotte.olofsgard@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: