Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Specialpedagoger/speciallärare

Specialpedagoger/speciallärare arbetar förebyggande med barn och elever i behov av särskilt stöd och samverkar med övriga kompetenser inom elevhälsan.

Specialpedagog/speciallärare arbetar för att elever ska få så goda förutsättningar som möjligt för lärande och utveckling.

Specialpedagogen/specialläraren har en konsultativ och stödjande roll och det är elevens behov som styr det specialpedagogiska arbetet. Arbetet sker tillsammans med elev, vårdnadshavare och skolans personal.

Kontakta rektor för att komma i kontakt med specialpedagog eller speciallärare.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: