Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Skolpsykolog

Skolpsykologen är en specialistresurs för samtliga skolverksamheter i Vimmerby kommun.

Skolpsykologen är främst en resurs för rektor i dennes ansvar att utreda orsaker när en elev har skolsvårigheter och hinder för att nå de kunskapsmål skolan har.

Tillsammans med den pedagogiska personalen, specialpedagoger och ibland skolkurator och skolhälsovården, utreder skolan vägar för att hjälpa eleven. I det arbetet finns skolpsykolog som en resurs.

Skolpsykologen konsulteras av skolan för handledning kring lärares bemötande av skolsvårigheter.

Individuell utredning

Efter föräldrars samtycke, och i samråd med föräldrarna, kan skolpsykolog träffa en enskild elev för individuell utredning. Metoder som används i sådan utredning är ofta något test, observationer och samtal.

Ett mål i skolan är att barn ska få den hjälp de behöver i ett tidigt skede och att förebygga att problem uppstår. Skolpsykolog riktas därför också mot organisationen, att på olika sätt bidra med psykologisk kompetens internt i skolan och förvaltningen.

Kontakt

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola och elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: