Kurator

Skolkuratorn arbetar förebyggande med elevernas sociala och psykiska hälsa och deltar aktivt i skolornas elevhälsoteam.

Skolkuratorn arbetar med att se elevens hela sammanhang, både i skolan, i familjen och på fritiden. Skolkuratorn ger råd och stöd till både elever och vårdnadshavare. Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa med fokus på elevens psykosociala situation för att eleven ska må bra och trivas i skolan.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och på gruppnivå. Kuratorn utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för elever och grupper och hjälper till i kontakten med andra myndigheter och vårdinstanser.

Skolkurator har tystnadsplikt.

Kontakt

Sofia Eek

Kurator
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 43
E-post: sofia.eek@vimmerby.se

Ann Svensson

Kurator Södra Vi skola, Djursdala skola, Brännebro skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 96 22
E-post: ann.svensson@vimmerby.se

Angelica Löfstedt

Kurator F-6 Vimarskolan, Tuna skola, Frödinge skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 97 32
E-post: angelica.lofstedt@vimmerby.se

Frida Ljung

Kurator
Storebro skola, Astrid Lindgrens skola F-6, Rumskulla skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 76
E-post: frida.ljung@vimmerby.se

Eliska Lipovska

Vik. kurator åk 7-9
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 79
E-post: eliska.lipovska@vimmerby.se

Karin Jönsson

Kurator
Vimmerby gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 69
E-post: karin.jonsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28