Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kurator

Skolkuratorn arbetar förebyggande med elevernas sociala och psykiska hälsa och deltar aktivt i skolornas elevhälsoteam.

Skolkuratorn arbetar med att se elevens hela sammanhang, både i skolan, i familjen och på fritiden. Skolkuratorn ger råd och stöd till både elever och vårdnadshavare. Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa med fokus på elevens psykosociala situation för att eleven ska må bra och trivas i skolan.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och på gruppnivå. Kuratorn utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för elever och grupper och hjälper till i kontakten med andra myndigheter och vårdinstanser.

Skolkurator har tystnadsplikt.

Kontakt

Ann Svensson

Kurator
Astrid Lindgrens skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 43
E-post: ann.svensson@utb.vimmerby.se

Frida Ljung

Kurator
Astrid Lindgrens skola F-6, Djursdala skola, Rumskulla skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 76
E-post: frida.ljung@utb.vimmerby.se

Angelica Löfstedt

Kurator 
Vimarskolan F-6, Tuna skola, Frödinge skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 97 32
E-post: angelica.lofstedt@utb.vimmerby.se

Amanda Sundberg

Kurator
Vimarskolan 7-9
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 79
E-post: amanda.sundberg@utb.vimmerby.se

Yvonne Carlsson

Kurator
Vimarskolan åk 7-9
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 79
E-post: yvonne.carlsson@utb.vimmerby.se

Maria Hill

Kurator
Brännebro skola, Storebro skola, Södra Vi skola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 96 22
E-post: maria.hill@utb.vimmerby.se

Fredrik Antonsson

Kurator
Vimmerby gymnasium
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 86
E-post: fredrik.antonsson@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: