Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hörselpedagog

Hörselpedagogen är en speciallärare med inriktning hörsel och arbetar för barn och elever med hörselnedsättning i förskola och grundskola.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar en hörselpedagog som i första hand får kontakt med elever med hörselnedsättning via landstingets hörselhabilitering.

Hörselpedagogen arbetar med eleven från det år eleven börjar i förskolekass till och med det år eleven slutar årskurs nio. Hörselpedagogen samverkar med övrig skolpersonal kring eleven för att stötta eleven att utveckla positiva hörselstrategier; eleven ska ska känna till och kunna hantera sina hörselförutsättningar i skolans lärmiljö samt kunna använda hörselteknik på ett ändamålsenligt sätt.

Hörselpedagogens arbete består av handledning till personal kring eleven och stöd till eleven i undervisningen. Hörselpedagogen kan också fungera som bollplank vid diskussioner om ljudmiljö och anpassning av undervisning och lokaler.

Kontakt

Sofia Nilsson

Hörselpedagog
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 65
E-post: sofia.nilsson@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: