Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ungdomsambassadörer

För att stärka ungas inflytande har kommunen anställt två ungdomsambassadörer. Deras uppgift är att stärka länken mellan unga och beslutsfattare i kommunen. Ungdomsambassadörerna får uppdrag av KSAU som handlar om att samla in ungas åsikter kring olika frågor och beslut.

Ungdomsambassadörerna för 2022/2023 heter Melda Kaya och Thea Dahlenfors och går i ettan på Vimmerby gymnasium. Under hösten har de startat upp instagramkontot vimmerby_kommuns_ungdomar som bland annat kommer att fungera som en plattform för att samla in ungas åsikter. De har under hösten även påbörjat arbetet med två uppdrag från KSAU. Det ena handlar om ungas psykiska hälsa och det andra handlar om gymnasieval. Uppdraget om psykisk hälsa innebär att samla in ungas egna tankar kring vad som orsakar psykisk ohälsa bland unga och vad de tycker att kommunen ska göra för att förebygga det. Uppdraget om gymnasievalen handlar om att ta reda på vad som får unga att söka till Vimmerby gymnasium. Resultatet kan sedan användas i arbetet för att få fler unga att söka gymnasiet i Vimmerby.

Kontakt

Anja Persson

Ungdoms- och ANDTS-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: