Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Intervjuer med barn och unga

Ungdomar sitter vid ett bord och intervjuar några som inte syns på bild

Ett uppdrag som unga kommunutvecklare har i sin feriepraktik är att intervjua barn och ungdomar om en lekparks -och badplatsstrategi. Intervjuerna har skett på förskolor, fritids och vid spontanytor där ungdomar är.

Vi ställer frågor som vi kan använda som underlag till lekplats -och badplatsstrategin.

Vi har intervjuat barn och ungdomar mellan 4-17 år. Vi har frågat dem vad de gör på sin fritid och vad de tycker om olika platser som badplatser, lekplatser och spontanytor. Vi gör detta arbetet för att å fram barnens och ungdomarnas talan i kommunen och förbättra kommunen så det finns mer för barn och ungdomar.

Kontakt

Camilla Karlsson

Fritidsledare, samordnare
Fabriken, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 20
E-post: camilla.karlsson@vimmerby.se

Moa Eskilsson (vikarie)

Ungdomspedagog, ANDT-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: